Ιππική Δεξιοτεχνία

ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ

Πρώτος Γύρος Ιππικής Δεξιοτεχνίας

23/09/2018

Ιππικό Όμιλο Κιτίου

Δεύτερος Γύρος Ιππικής Δεξιοτεχνίας

11/11/2018

Ιππικό Όμιλο Λυθροδόντα