Βολτες με τα πονυ

Προσφέρουμε βόλτες με τα πονυ

είτε στο δικό μας χώρο,

είτε σε σχολεία, εκδηλώσεις κτλ….