Ο Spirit είναι ένα άλογο της σχολής.  Συμμετέχει στους αγώνες ιππικής δεξιοτεχνίας και υπερπήδησης εμποδίων με τα παιδιά. Έχει πολύ καλό χαρακτήρα.