Η Daisy είναι ένα άλογο της σχολής. Είναι το πιο γλυκό μας πόνυ. Συμμετέχει στους αγώνες ιππικής δεξιοτεχνίας και υπερπήδησης εμποδίων με τα παιδιά. Έχει πολύ καλό και γλυκό χαρακτήρα.