Αγωνες

ΑΓΩΝΕΣ

Στην Ιππική Δεξιοτεχνία ο ιππέας ή η αμαζόνα με διακριτικές κινήσεις κατευθύνουν το άλογο στο να εκτελέσει ένα σύνολο ασκήσεων ακριβείας και αρμονίας στο βάδην, τροχάδην και καλπασμό μέσα σε συγκεκριμένο αγωνιστικό χώρο 60×20, με άμμο. Η βαθμολόγηση γίνεται από κριτές που αξιολογούν το επίπεδο και την αρτιότητα εκτέλεσης ασκήσεων. Νικητής είναι ο αθλητής που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό.

Αγώνας Υπερπήδησης Εμποδίων είναι η δοκιμασία όπου το ζεύγος Αθλητή και Ίππου κρίνεται κάτω από ποικίλες συνθήκες σε διαδρομή τεχνητών εμποδίων, με στόχο να δοκιμαστούν οι ικανότητες, η προετοιμασία και η αποτελεσματικότητα τους στην υπερπήδηση των εμποδίων. Εάν ο Αθλητής κάνει κάποια σφάλματα όπως κατάρριψη ενός εμποδίου, άρνηση, υπέρβαση του επιτρεπομένου χρόνου, κλπ. του επιβάλλονται βαθμοί ποινής. Ανάλογα με το είδος του αγωνίσματος, ανακηρύσσεται νικητής ο Αθλητής στον οποίον επιβάλλονται οι λιγότεροι βαθμοί ποινής, ολοκληρώνει την διαδρομή στον ταχύτερο χρόνο ή κερδίζει τους περισσότερους βαθμούς.